trajecten
Decreet werk en zorgtrajecten van start op 1 juli 2018: trajecten voor cliënten geestelijke gezondheidszorg Zorg en Gezondheid. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning
Vanaf begin mei 2018 zullen voorzieningen een aanvraag kunnen indienen bij het Departement WVG om een mandaat als casemanager Zorg en/of een erkenning als begeleider AMA aan te vragen. Alle informatie zal verschijnen op de website van het Departement WVG.
Trajecten: MOT versus GIT Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Universiteit Gent.
Trajecten: MOT versus GIT. Trajecten: MOT versus GIT. We spreken van een modeltraject of MOT, aangeduid in de studiegids in de kolom MT1 voltijdse modeltraject, wanneer je curriculum identiek is aan het studieprogramma in de studiegids. Naargelang het aantal periodes studiejaren die een modeltraject omvat, worden in de kolommen per opleidingsonderdeel cijfers geplaatst die verwijzen naar de specifieke periode.
Werk en zorgdecreet Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Voorzieningen kunnen erkend worden als begeleider door het Departement WVG. De trajecten maatschappelijke oriëntatie die vermeld worden in het decreet houdende de werk en zorgtrajecten worden niet uitgevoerd op basis van dit decreet. Ze worden gekoppeld aan het decreet lokaal sociaal beleid en meer bepaald aan het geïntegreerd breed onthaal GBO.
Hoopverlening.
Een documentaire in drie delen over het belang van het maken van relatie, authentiek en kwetsbaar zijn, lange trajecten durven en mogen aanbieden, luisteren om te komen tot verbinding, er zijn, samen zoeken en uitproberen, buiten de lijntjes kleuren, het op maat van de hulpvrager werken.
Deeltijdsonderwijs Trajecten.
Hieronder volgt een korte uitleg over de verschillende trajecten binnen ons centrum. Het aanbod van het voortraject is gericht op arbeidsattitudes en sociale vaardigheden; steeds met de arbeidsmarkt in het vizier. De jongeren leren een beter inzicht in hun eigen situatie krijgen.
Combi-trajecten VSPW Gent.
Het certificaat AAV gecombineerd met het certificaat van je beroepsopleiding geeft recht op een diploma secundair onderwijs. Combi-traject met NT2. Voor wie nog niet zo goed Nederlands kan of het nog aan het leren is en niveau 1.2 heeft afgewerkt.
Trajecten op maat houden leerlingen gemotiveerd Klasse.
Een ander groot deel van onze trajecten is gericht op meerbegaafden zoals sterke leerlingen klaarstomen voor het toelatingsexamen Geneeskunde. Nisrin 17: Door het taaltraject op maat ging niet alleen mijn Nederlands razendsnel vooruit, maar ook mijn punten. Taaltraject op maat.
Trajecten Touch of Gold.
Er zijn zoveel tools, tips tricks waar je gebruik van kan maken die je leven als ondernemer écht eenvoudiger maken en die willen we heel graag met jou delen! Onze trajecten komen in aanmerking voor volledige of gedeeltelijke subsidiëring via KMO-portefeuille.
NAFT: naadloos flexibel traject Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Een leerling kan een NAFT-traject volgen op voorstel van het bevoegde CLB voor de school, en indien de school, de betrokken personen en de leerling akkoord gaan. pdf bestand Overzicht van schoolexterne organisaties voor NAFT 2018 pdf, 3 p. Naast NAFT zijn er nog trajecten mogelijk voor jongeren die schoollopen en nood aan ondersteuning hebben.:

Contacteer ons

Meer resultaten voor trajecten